Aşk Duası

Selamun aleykum. Aşk maalesef artık günümüzde gerçek anlamından çıkarılmış ve tamamen şehevi düşünce ve arzuların akla geldiği bir terim haline gelmiştir. Halbuki aşk, değerli ve kutsaldır. Katıksız, temiz ve saf olan aşk, ancak Allah'a olan Muhabbet ve aşktır. Beşere duyulan muhabbet geçicidir ama alemlerin rabbi olan Rahman ve Rahim olan Allah'a duyulan aşk ise ebedidir ve kalıcıdır. 

Aşk, içten gelen bağlılık, fedakarlık ve gerektiğinde gözü kara olmaktır. Dünyevi aşklar insanı perişan etmesine rağmen ilahi aşk ise insanı olgunlaştırır ve ahirette sonsuz bir mutluluğa ulaştırır. Çeşitli hile ve tuzaklarla insanlara haramlara çekilmekte ve fuhuş ile çehvetler aşk ve sevgi diye gösterilmektedir. Mümin uyanık olmalı ve nefsine esir olmamalıdır. Her ne kadar insan sevmekten bazen kalbini koruyamasa da her arzusuna da boyun eğmemelidir. 

En büyük aşka götüren isimler olan Esma-ül Hüsna:

“Rasülullah (s.a.v) buyurdular ki:
 
"Allah Teâla hazretlerinin doksan dokuz ismi vardır, yüzden bir eksik. O, tektir, teki sever. Kim bu isimleri ezberlerse cennete girer. Onlar şunlardır: 
 
Allah, el-Vahid, es-Samed, el-Evvel, el-Ahir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Hâlık, el-Bâri, el-Musavvir, el-Melik, el-Hakk, es-Selâm, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Latif, el-Habîr, es-Semî', el-Basir, el-Alîm, el-Azîm, el-Bârr, el-Müte'âl, el-Celîl, el-Cemîl, el-Hayy, el-Kayyüm, el-Kâdir, el-Kâhir, el-Aliyyu, el-Hakîm, el-Karîb, el-Mucîb, el-Ganiyyu, el-Vehhab, el-Vedüd, eş-Şekür, el-Mâcid, el-Vacid, el-Vâli, er-Râşid, el-Afuvvu, el-Ğafür, el-Halîm, el-Kerîm, et-Tevvâb, er-Rabb, el-Mecîd, el-Veliyyu, eş-Şehîd, el-Mübîn, el-Bürhân, er-Ra'uf, el-Mübdiu, el-Mu'îd, el-Bâisu, el-Vârisu, el-Kaviyyu, eş-Şedîdu, ed-Dârru, en-Nâfi'u, el-Bâki, el-Vâkî, el-Hâfıd, er-Râfi', el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Mu'ızzu, el-Müzillu, el-Muksıt, er-Rezzâk, Zü'l-Kuvve, el-Metîn, el-Kâim, ed-Dâim, el-Hâfız, el-Vekîl, el-Fâtır, es-Sâmi', el-Mu'tî, el-Muhyî, el-Mümît, el-Mâni', el-Câmi', el-Hâdî, el-Kâfı, el-Ebed, el-Âlim, es-Sâdık, en-Nur, el-Münîr, et-Tâmm, el-Kadîm, el-Vitru, el-Ahadu, es-Samedu, Ellezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehu küfüven ahad.”
________________
(1) Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikir 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502).
 
Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Aşk Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları